Empreses

CURSOS "A MIDA" PER A EMPRESES I ENTITATS

Impartim cursos a demanda de qualsevol de les especialitats turístiques. Segons les necessitats de l’empresa adaptem els continguts, lloc d’impartició, dates, horaris. Cursos per empreses dirigits a la promoció interna dels seus treballadors (cap de recepció, governanta, maitre, ...) o cursos dirigits cap a l’adquisició de determinats coneixements o competències (idiomes, atenció al client, resolució de conflictes,... ) Així com cursos per organitzacions destinats a aconseguir la inserció laboral de persones amb especials dificultats.

S5 Box