Llistat de cursos 2020

CREACIÓ I GESTIÓ DE VIATGES COMBINATS I ESDEVENIMENTS

sessió informativa: A DETERMINAR.
Dates curs:       inici:  A DETERMINAR              finalització: A DETERMINAR. 

Horari: A DETERMINAR .
formació mínima: bachillerat homologat o equivalent, nivell d' anglès intermedi .

Gestió i Creació de Viatges Combinats i Esdeveniments.

Barcelona va ser la ciutat del món que més congressos internacionals va acollir al 2018 superant a París i a Viena, ciutats amb les que competeix en el últims anys.
A més , fins 2023, és seu oficial del Mobile World Congress, un dels congressos més importants del món.
L' increment en el nombre d' esdeveniments va acompanyat de l' augments de turistes que escullen la Ciutat de Barcelona per passar les seves vacances, superant en els últims dos anys, la xifra dels quinze milions.
Barcelona necessita, per tant , professionals amb iniciativa i formació especialitzada per atendre aquesta creixent demanda, tant del turisme d' oci com del de negoci.

ITINERARI FORMATIU

L'itinerari inclou tots els mòduls formatius del certificat de professionalitat. Te una durada de 690 hores de les que 160 hores són de pràctiques en empreses.

Mòduls formatius

 • Productes, serveis i destinacions turístiques.
 • Planificació, organització i operació de viatges combinats.
 • Planificació, organització i control d’esdeveniments.
 • Gestió de protocol.
 • Comercialització d’esdeveniments.
 • Processos de gestió d'unitats d'informació i distribució turístiques.
 • Processos de gestió de qualitat en hoteleria i turisme.
 • Anglès professional per a turisme.
 • Inserció laboral, riscos laborals, sensibilització mediambiental i en la igualtat de gènere.
 • Pràctiques en empreses.

Perfil Alumne:

Comunicació en castellà . Comprensió en català. Nivell intermig d'anglès. Competència informàtica. Competències socials en geografia. Competència matemàtica.

Sortides professionals:

 • Promotor/a d’agència de viatges detallista
 • Promotor /a d’agència d e viatges majorista
 • Tècnic/a de vendes a agències de viatges
 • Empleat/ada o cap de departament de reserves d’agència majorista
 • Tècnic de producte d’agència de viatges
 • Programador de viatges combinats a agències de viatges majoristes i detallistes
 • Responsable del departament nacional o internacional d’agències de viatges majoristes
 • Tècnic en agència de viatges
 • Transferista d’agència de viatges
 • Coordinador de qualitat d’agències de viatges majoristes o en empreses professionals organitzadores de congressos o OPC i en entitats organitzadores de fires i esdeveniments
 • Tècnic o promotor d’oficines de congressos i d’empreses organitzadores de congressos o OPC
 • Tècnic o promotor de centres de congressos
 • Empleat d’entitat organitzadora de fires i esdeveniments
 • Responsable del departament d’esdeveniments en entitats hoteleres

Preinscripció

S5 Box