Llistat de cursos 2020

OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS

Sessió informativa:  a determinar.

Dates curs: a determinar.
Horari: a determinar.

ITINERARI FORMATIU

L'itinerari formatiu comprèn tots els mòduls del certificat de professionalitat. Té una durada de 450 hores de les que 40 hores són de pràctiques en empreses.

  • Organització empresarial i de recursos humans
  • Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria a l’empresa
  • Gestió auxiliar de documentació econòmic-administrativa i comercial
  • Comunicació en les relacions professionals
  • Comunicació oral i escrita a l’empresa
  • Gestió auxiliar de l’arxiu en suport convencional o informàtic
  • Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic

Sortides professionals.

Operadors/es de central telefònica, Teleoperadors/es, Recepcionistes-telefonistes en oficines, Empleats de finestreta de correus, Classificadors/es-repartidors/es de correspondència, ordenança, taquillers/es, auxiliar de serveis generals, auxiliar d’oficina, auxiliar d’arxiu, auxiliar d’informació.

Preinscripció

S5 Box