Llistat cursos 2019-2020

DIRECCIÓ EN RESTAURACIÓ

els alumnes poden inscriure's a determinats mòduls. contactar amb l'escola.
SESSIÓ INFORMATIVA: DIA 11 d' octubre  A LES  09.30 HORES
  .

Dates curs: INICI Mitjans  D' OCTUBRE FINALITZACIÓ MAIG 2020 .

Horari: de dilluns a divendres de 09:00 a 15:00 hores .

FORMACIÓ MÍNIMA: bachillerat homologat o equivalent, nivell d' anglès intermedi.

ITINERARI FORMATIU

L' itinerari formatiu inclou totes les accions formatives del Certificat de Professionalitat amb un total de 840 hores.

ACCIONS FORMATIVES

 • Gestió del projecte de restauració.
 • Direcció i recursos humans en restauració.
 • Disseny de processos de servei en restauració.
 • Aprovisionament en restauració.
 • Comptes comptables i financeres en restauració.
 • Gestió i control en restauració.
 • Qualitat , seguretat i protecció ambiental en restauració.
 • Disseny i comercialització d'ofertes en restauració.
 • Logística de càtering.
 • Comunicar-se en anglès amb un nivell d'usuari independent en els serveis de restauració.
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere, prevenció de riscos laborals.
 • Pràctiques en empreses.

Sortides professionals.

 • Directors de restaurant de 10 o més assalariats.
 • Gerents de restaurant i establiments similars amb menys de 10 assalariats, supervisors de catering, gerents o directors de restaurant.<\li>
 • Caps d'àrea o de zona de restaurant, directors d'aliments i begudes, caps de càtering, caps d'operacions de càtering

Preinscripció

S5 Box