Llistat cursos 2019-2020

PROMOCIÓ TURÍSTICA LOCAL I INFORMACIÓ AL VISITANT

SESSIÓ INFORMATIVA: dia 9 d' octubre A LES 16.00 HORES   .
DATES CURS: INICI mitjans d' octubre FINS A PRINCIPIS DE MAIG 2020  .
HORARI: DE DILLUNS A DIVENDRES DE 15.00 A 20.30 HORES  .
FORMACIÓ MÍNIMA: BATXILLERAT HOMOLOGAT O EQUIVALENT, NIVELL D’ANGLÈS INTERMEDI.

ITINERARI FORMATIU

L’itinerari formatiu inclou tots el mòduls del certificat de professionalitat. Té una durada de 710 hores, de les que 120 hores són de pràctiques en empreses.

UNITATS FORMATIVES

 • Organització del servei d’informació turística local.
 • Gestió de la informació i documentació turística local.
 • Informació i atenció al visitant.
 • Disseny de productes i serveis turístics locals.
 • Promoció i comercialització de productes i serveis turístics locals.
 • Processos de gestió d’unitats d’informació i distribució turístiques.
 • Processos de gestió de qualitat en hotelería i turisme.
 • Anglès professional per turisme.
 • Inserció laboral, sensibilització mediambiental i en igualtat de gènere.
 • Pràctiques en empreses.

SORTIDES PROFESSIONALS

 • Agent de desenvolupament turístic local.
 • Tècnic/a d’informació turística.
 • Informador/a turístic/a.
 • Cap d’oficina d’informació turística.
 • Promotor/a turístic/a.
 • Tècnic/a d’empresa de consultoria turística.
 • Coordinador/a de qualitat en empreses i entitats de serveis turístics.

S5 Box