Altres Cursos

AGENT DE DESENVOLUPAMENT TURÍSTIC

La figura de l’agent de desenvolupament o dinamització turística és una figura que ha crescut molt en el nostre territori en els darrers anys. L’ impuls econòmic que el turisme proporciona a les nostres comarques, fa que moltes entitats tant públiques com privades es preocupin per aquest sector, prioritzant la contractació de persones capacitades per crear nous productes i serveis turístics i dur endavant la comercialització dels mateixos.

L’objectiu és que l’alumne reconegui, detecti, investigui un àrea determinada, els seus recursos i possibilitats turístiques, catalogar-los, definir la demanda, característiques i necessitats, analitzar projectes i el seu impacte i portar a terme plans de comercialització dels productes turístics.

Més Informació

S5 Box